Vi är ett internationellt konsultföretag specialiserade på argumentation, kommunikation och presentation. Vi hjälper företagsledare, entreprenörer och konsulter att nå en högre grad av flexibilitet och relevans i sin kontaktyta.  Att förmedla sina budskap. Vi gör det framför allt genom att utbilda, coacha och spegla. En grundläggande kompetens som vi lär ut är begreppet ”verklighetsstrategier” . Hur vi bygger upp vår verklighetsuppfattning och bekräftar den. Vi lär dig hur du når fram och möter människor i deras egen värld och skapar en genuin kontakt. En kontakt som bygger på en ärlig och kunnig inställning. Vi lär också ut vad vi kallar ”det hypnotiska språket” dvs hur vi når fram genom vårt sätt att använda språket. Vi ger kurser och enskild konsultation. Vi ger träning i att avläsa människors kommunikation och möta dem i deras egen värld. Vi ökar din kompetens i att relatera!

En introduktionskurs på 2 timmar ges kontinuerligt och där vi ger en snabb sammanfattning av speechpower och hur konceptet fungerar och lärs ut. Torsdagar kl 18.00 i centrala Stockholm (750:-)