1415060763_f0c0-128Spontan? Kreativ? Intuitiv?
Vad uttrycker din icke-verbala kommunikation? Är du medveten om vad din röst och ditt kroppsspråk ger för intryck hos andra? Har ditt budskap i din presentation nått fram på rätt sätt? Denna kurs hjälper dig att plocka fram dina naturliga kommunikativa styrkor och förstärka dem. Du blir en genuin och dynamisk talare, vars budskap blir ihågkommet.

Effektiv kommunikation är en viktigt del i jobbet, nationellt som internationellt. Vare sig om du försöker övertala, motivera eller informera kommer du ofta bli bedömd över hur bra du presterar inför grupp. Genom att bemästra konsten att kommunicera effektivt kommer du kunna skapa relationer som krävs för att lyckas; professionellt som privat, hemma som på en offentlig arena. Detta är en praktisk och interaktiv kurs. Teorin är blandad med praktiska övningar som är baserade på verkliga situationer som följs av feedback och diskussion.

Alt 1

Stockholm den

Seminariet börjar 15.00 den  och inleds med 2 tim Det hypnotiska språket!

Övriga dagar  09.00-17.00

lärare: Ilene Sawka, Bo George Sjöberg

Alt 2

Mallorca –

Lärare:       Ilene Sawka, Bo George Sjöberg

15.00-18.00  Det Hyppnotiska språket samt

kl 08.00-12.00 samt 16.00-19.00

Pris: