1415060658_f0a1-128

Den dolda fördel som framgångsrika människor har är deras förmåga att möta andra människor där de är och därifrån skapa en kommunikation. Den dolda retoriken är vad man kan kalla detta. En retorik som bygger mer på tvåvägskommunikation och förmågan att läsa kroppsspråk. Vi har gjort en kurs som bygger på det och som lär dig grunderna i den dolda retoriken. Kursen har tre delar. Varje del presenteras på en dag. Du kan ta varje del för sig som ett endagsseminarium om du vill men du kan också bestämma dig för att ta hela kursen på tre dagar. ÄR DU SÄLJARE, FÖRHANDLARE, POKERSPELARE ELLER CHEF DÅ ÄR DENNA KURS ETT MÅSTE!

Vare sig vi är hemma, på jobbet eller på olika tillställningar möter vi människor. Kommunkation är ett pussel med många bitar; vetskapen om deras utseende och hur de bäst sitter ihop med varandra, det är konsten bakom att kommunicera och presentera.

Vad säger din icke-verbala kommunikation? Vad säger dina ord? Vilka personliga och professionella värden kommunicerar du medvetet och omedvetet? Varför är vissa människor så uppmärksammade och effektiva? Deras uttryck dynamiskt när andra tycks glida obemärkt förbi? Vad är skillnaden som utgör skillnad? Många av den kreativa kommunikationens grundstenar ligger i den högra och kreativa delen av hjärnan. Vår kurs väcker denna högra halvan med övningar som införlivar musik, rörelse, improvisation, författande, målande och avslappning.

Avsikten är att uppleva och reflektera över din kommunikation och ge dig verktyg för att kunna ge rätt intryck och få de resultat som du vill ha. Kunskapen är lika användbar inför en person som hundra.

SEMINARIUM I
”JAG SER VAD DU TÄNKER…”

Seminarium om konsten att läsa människor.
Vill du bli bättre på att läsa människor? Vill du lära dig grunderna i det vi kallar kroppsspråk? I umgänget med andra människor blir du bättre på att hantera relationer och att se var du har andra. Det innebär att du blir bättre på att avläsa och tolka signaler. För att bli mer träffsäker och få en bättre intuition lär vi dig att läsa av människors uttryck.
Mikrouttryck är en väsentlig del av vårt kroppsspråk och den mest centrala delen i vår personliga kommunikation. De är avgörande i försäljning, förhandling och argumentation. Mikrouttryck avslöjar hur vi känner oss och ansiktet är den viktigaste fokuspunkten i samtalet. Genom att lära oss läsa ansiktet och se mikrouttrycken har vi den viktigaste kunskapen i detta sammanhang.

På vår kursdag om mikrouttryck får du träna och utvärdera din kunskap i ämnet och samtidigt en guidning till utveckling. Du får handledning och också ett eget tränings-program för att fortsätta din träning på egen hand.

Exempelvis: vad innebär en vidgad pupill?

Att lära sig läsa individer är ungefär som att lära sig cykla. Först är du koncentrerad på hur du skall göra: hur skall du hålla styret?, hur fort skall du trampa?, hur skall du sitta? etc. Till att börja med så är du alltså aktivt koncentrerad men allteftersom du lär dig cykla så låter du ditt undermedvetna ta över cyklingen och ditt medvetna jag är fokuserat på annat. Du är passivt koncentrerad. Undervisningsprocessen är: föreläsning-demonstration-övning och resultatet är en upplevelsebaserad inlärning.

Deltagare förväntas vara aktiv och deltaga i olika övningar.

SEMINARIUM II
”JAG HÖR VAD DU TÄNKER…”

Endagsseminarium som bygger på språket och hur vi påverkar oss själva och andra genom våra språkmönster. Vi lär dig hur du kan använda språket för att skapa kontakt.
Språkmönster innebär den ickeverbala delen av språket såsom intonation, syntax etc. Du lär dig också hur du skall ställa frågor så att du får  kvalite´ i informationen.  Processen är föreläsning-demonstration-övning och resultatet är en upplevelsebaserad inlärning.

Deltagare förväntas vara aktiv och deltaga i olika övningar.

SEMINARIUM III 
”VI MÖTS DÄR DU ÄR…”

Seminarium om konsten att skapa personlig kontakt. Hur skall du agera du för att göra kontakten naturlig. Hur skall du skapa en kontakt som är naturlig och otvungen och där du når den andre personen på flera nivåer. Vilka faktorer är verksamma i ett samspel?

Processen är föreläsning-demonstration-övning och resultatet
är en upplevelsebaserad inlärning.

Deltagare förväntas vara aktiv och deltaga i olika övningar.

”Jag ser vad du tänker…” samt seminariet  ”Jag hör vad du tänker…” samt ”Vi möts där du är”
Seminarierna kommer dels i Stockholm och dels på Mallorca 

alt.  1

Mallorca

alt. 2

Stockholm

Lärare är Bo George Sjöberg, leg psykolog

Pris: