1415060783_f086-128

En kurs som syftar till att ge grunder i en praktisk argumentation. Alla kommer vi ibland in i situationer där vi måste argumentera för det vi tror på.
Eller utforska vad som är bästa alternativet. Vilken väg skall vi ta?

 

Vad är skillnaden på argumentation och kommunikation?  Vad innebär det att argumentera? Och vilka faktorer är verksamma? Hur kan vi omtolka en uppfattning så att den kommer i ett helt nytt ljus? Hur kan vi bli mer övertygande?  Vilken är din verklighetsstrategi ? och hur påverkar den dina argument. Kursen innehåller språkliga såväl som ickeverbala moment. Man skapar ett nytt perspektiv och får därmed en ny innebörd i det som sägs.

Syftet är att ge dig  ett verktyg för att argumentera bättre genom att praktisk  utveckla dina kognitiva filter! De kognitiva filter vi syftar på här är framför allt; värden, erfarenheter,emotioner,  forskning,och strategier.

Kursen tar upp de viktigaste aspekterna på argumentation såsom verklighetsstrategier, värden, tro och intentioner. Vi analyserar hur de spelar med i argumentationen. Vad är den dolda retoriken? Vilken är intentionen bakom argumenten? Vi tittar på hur både verbal och icke-verbal kommunikation påverkar. Kursen är inriktad på praktisk övning. Hur kan man möta och omtolka motpartens argument? Hur möter man in -vändningar och kritik? Kursdeltagare skall efter kursen ha en mer medveten approach i sitt sätt att argumentera och kunna analysera och spegla argument.

 

Var

Mallorca den  08.00-12.00, 16.00-19.00

 

Stockholm den  kl  09.00 -1630
Göteborg den   kl 09.00-16.30
Malmö den   kl 09.00-16-30
Pris: 19.500:- inklusive lunch fm o em kaffe, och material

Lärare är:
Bo George Sjöberg, leg psykolog, Brainways AB
samt
Bert Lehrberg, Professor vid juridiska Institutionen, Uppsala Universitet.